Yasalarla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde Üniversitemizin idari tasarruflarının yürürlükteki mevzuata uygun olarak sorunsuz, etkin ve objektif bir biçimde icrasında ve diğer hukuki konularda danışmanlığını yapmak.