Hukuk Müşavirliği, üniversitemizin muhatap olduğu anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarla ilgili olarak adli ve idari mercilerde üniversitemizin haklarını savunarak, tasarruflarının mevzuata uygun olarak icrasına yardımcı olmak ve danışmanlık hizmeti sunmak amacıyla  124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 35.maddesine göre Genel Sekreterlik Makamına bağlı bir birim olarak 1976 yılında kurulmuştur.,